banner-img

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt steeds vaker een rol bij inrichtingsvraagstukken.

Wij zijn aangesloten bij MVO Nederland en we streven ernaar om duurzame inrichtingen te leveren. In onze analyse van de gewenste inrichting kijken we naar hergebruik van meubilair, of het modulair is en naar circulaire oplossingen waarbij het gebruik en niet het bezit van de producten centraal staat. Wij werken samen met innovatieve fabrikanten op het gebied van duurzaamheid. Onze relaties zijn ISO-gecertificeerd en op deze manier is de kwaliteit van onze producten gewaarborgd.

SROI

Onze organisatie is sociaal betrokken en omarmt het Social Return On Investment principe. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over SROI kunt u contact met ons opnemen.

Merkonafhankelijkheid

Door onze merkonafhankelijkheid en ruime aanbod zijn wij in staat het ambitieniveau aan te passen aan de opdrachtgever. Samen met u gaan wij op zoek naar de beste (meest duurzame) oplossing, zonder dat we hierbij afhankelijk zijn van een eigen productie. Wij denken niet in productfamilies van één producent maar in een duurzaam design, dat kan bestaan uit producten van verschillende fabrikanten.

Instructies voor optimaal gebruik

Een optimaal gebruik verhoogt de levensduur van producten en is daarom van groot belang. Wij hechten veel waarde aan het geven van persoonlijke instructies en stellen het meubilair per gebruiker in. Dit draagt bij aan de werksfeer, het optimaal presteren en een langdurig gebruik van de producten.

Circulaire economie

Wij werken samen met producenten die een gegarandeerde restwaarde geven op hun product. Wij kunnen u producten leveren op basis van het pay-per-use principe. Hierbij betaalt u voor het gebruik en niet voor het bezit. De producten blijven eigendom van de producent die daarmee de keten bewaakt. Tijdens de gebruiksfase dragen wij zorg voor een optimaal gebruik, wat bijdraagt aan een verlenging van de levensduur. Wij bieden bovendien verschillende opties voor gerevitaliseerd meubilair dat voldoet aan alle Arbonormen: gebruikt meubilair dat nauwelijks is te onderscheiden van nieuw, met volledige garantie (fabrieks- en nalevergarantie) dat na einde levensduur kosteloos wordt opgehaald. Ook kunnen we kijken of we uw bestaande meubilair kunnen revitaliseren waardoor deze producten een tweede leven krijgen.