banner-img

Disclaimer

Procility streeft ernaar alle informatie op de website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt.

Bepaalde ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Procility en alle aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Procility. Procility mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande notificatie. Procility is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging voor derden.